in

Formda Bir Vücut Eğitimde Başarı Getiriyor

2009 yılı başlarında Teksas Eğitim Müdürlüğü 2,4 milyondan fazla Texas’lı öğrenci üzerinde yaptığı, konusunda ilk olan ve pek çok konuları kapsayan datayı içeren bir araştırmayı açıklamıştır. Dallas’taki Cooper Institute tarafından planlanıp 3. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün öğrencileri kapsayan ve beş bölümden oluşan FitnessGram olarak bilinen:

  • Vücut kompozisyonu (BMI – Vücut Kitle İndeksi)
  • Oksijen tüketim (aerobik) kapasitesi
  • Kas gücü
  • Elastikiyet – Eklemlerdeki esneklik

Testleri uygulanmıştır. Bu suretle öğrencilerin yaş ve cinsiyetlerine göre “Sağlık formlarının uygun limitler – healthy fitness zone – HFZ” içinde olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.

3. sınıf öğrencilerinin sağlık formlarının çoğunlukla HFZ içinde olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmaya iştirak etmiş olan üçüncü sınıf 331.339 öğrencinin kızlarda %33,25 ve erkeklerde %28,60’ı bütün testlerin hepsinde HFZ’nin içinde bulunmuştur. Sağlık form durumları yaşlandıkça düşmüş; 12. sınıfta olanlar HFZ içinde olmayı en az başaranlar olmuştur. Son sınıflardaki 152.144 öğrenci test edilmiş, kızlarda sadece %8,96 öğrenci sağlık standartları içinde bulunabilmiştir.

FitnessGram bireysel testleri ilginç sonuçlar vermiştir. Örneğin kalp-damar (cardiovascular) sağlığı, yürüyüş/koşu testi, 4. sınıf öğrencilerinden %78’inin HFZ içinde olduğu görülmüştür. Ancak 3. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün öğrencilerin vücut kitle indeks’leri (Body Mass Index-BMI) HFZ içinde bulunmuştur. Fakat maalesef okulda başarılı olma korelasyonu itibarı ile kalp-damar sağlığı, vücut kitle indeksinden daha yukarıda bulunmuştur. “Kalp-damar sağlığı okulda başarı bakımından vücut kitle indeksinden (BMI) daha etkili bulunmuştur. (H.Ö. notu)”

Neticeler açıklık kazandırmıştır ki; yüksek seviyedeki sağlık formu daha iyi akademik performansla bağdaşmaktadır. Texas eyaletinin “Başarı Örneği” sıralamasında en üstte yer almayı kazanan okulların talebelerinden %80’i kalp-damar sağlığı bakımından sağlıklı bulunmuştur. Eyaletin en alt düzeyde reytingi olan okullardaki (Akademik olarak kabul edilemez derecede olanlar) talebelerin %40’ın biraz fazlası kalp-damar sağlığı normlarını ancak tutturabilmiştir.

Diğer önemli bir korelasyon ise; fizikî sağlık ile okul çapında akademik başarı göstergelerinin birbiri ile olumlu yönde bağlantısının olduğudur. Yüksek seviyede sağlık formunun okula daha iyi devam etme, daha az disiplin olayları “hap, alkol kullanma, şiddet, zorbalık, okuldan kaçma gibi konular” ile bağdaştığı tespit edilmiştir. Kalp-damar sağlığı bakımından yüksek seviyede olan kasabalardaki okullar “Teksas Bilgi ve Beceri Değerlendirme İdaresi”nin uyguladığı standart testlerde yüksek başarı göstermiştir.

Bu araştırma 2007-2008 eğitim yılı içinde Texas’taki okulların %75’ini kapsayan 6.532 okuldaki datalar üzerinden yapılmıştır. Öğrencilerin %30’u yaşlarına ve cinslerine göre hfz içinde olmayı başaramamışlardır. Halen çocukluk çağındaki obezite ve fazla kilolar konusundaki mücadelede yapılacak çok şey vardır. Öyle görünüyor ki; şimdilerde Texas geniş kapsamlı veri değerlendirmeleri ve cesur araştırmalarla etkileyici datalar toplamakta olması ile konunun liderliğini üstlenmektedir.

Tercüme: Hayri Özmeriç

İlgili internet adresleri:

FitnessGram/ActivityGram, www.fitnessgram.net/texas/
Bio-medicine, www.biomedicine.org/medicine-news-1/The-Cooper-Institutes-FITNESSGRAM-selected-as-statewide-Physical-Fitness-Assessment-Tool-2221-1/
The Cooper Institute, www.cooperinst.org/news/eventDetail.cfm?news_id=47

Nike Türkiye Milli Takım Forması